Claudia Martínez Garay

Huk Pacha

Ontdekkingsreis
Tip. Zet een timer van 1 minuut en laat je mee voeren door het kunstwerk. Geef je over en laat je ogen en brein je leiden langs alles wat je ziet. Komt alles je bekend voor, of zie je ook dingen die je totaal vreemd zijn?
Herkomst
Nu je het kunstwerk uitgebreid heb bestudeerd heb je dan een idee gekregen uit welk land de kunstenaar komt?
Nieuwe wereld
Claudia komt oorspronkelijk uit Peru. Het Zuid-Amerikaanse land is eeuwenlang door de Spanjaarden overheerst geweest. Nadat de Spanjaarden vertrokken was het in Peru eigenlijk tot 1992 onrustig. Verschillende regeringen, dictators en terreurbewegingen wilden aan de macht komen. Nu het beter gaat met Peru is er meer aandacht voor de oorspronkelijke bewoners; de Inca’s.
Inca’s
De Inca’s waren een volk dat rond de middeleeuwen een enorm rijk hadden in Zuid-Amerika. Het rijk strekte zich uit van het zuiden van Colombia tot het noordoosten van Argentinië en Chili. Op een gegeven moment was het zelfs het grootste rijk van de wereld! Met de hulp van hun taal, hun goede organisatie en een enorm wegennetwerk wisten ze dat enorme rijk goed te besturen. Ze stonden bekend om hun sieraden, kleden en architectuur, waarvan de stad Machu Picchu het bekendste voorbeeld is.
Taal
De Inca’s hadden geen geschreven taal. Families gaven verhalen mond tot mond door. Veel informatie en kennis is door de overheersing van de Spanjaarden verloren gegaan. De geschiedenis moeten we opnieuw in elkaar puzzelen met elementen uit opgravingen en hopelijk uit verhalen die nog ergens in families leven. De stad Machu Picchu werd bijvoorbeeld pas ‘ontdekt’ nadat een oude boer de eerste Westerse ontdekkingsreizigers er in 1866 mee naar toe nam.
Symbolen
De Inca’’s hadden geen schrift, wel maakten ze veel gebruik van symbolen om te communiceren. Veel van die symbolen gebruikt Claudia in haar kunst. Ze is via haar kunst op zoek naar de verhalen van naar haar voorouders, de Inca’s Kun jij de Inca symbolen terug vinden op dit kunstwerk?
Oud en nieuw
Niet alle symbolen komen uit de tijd van de Inca’s. Sommige elementen komen ook uit het moderne Peru. Claudia gebruikt bijvoorbeeld afbeeldingen uit haar oude schoolboeken die ze mixt met de eeuwenoude symbolen. Door al die beelden over elkaar heen te gebruiken haalt ze de oude Inca’s een beetje naar het nu.
Onbewust
Door alle symboliek, de kleuren en de verhouding, hebben deze prints ook iets weg van tarotkaarten (ontstaan in de 15e eeuw in Italie). Die mysterieuze kaarten staan ook vol symbolen. Veel mensen gebruiken Tarot om dingen te ontdekken in hun onderbewuste. Soms ben je je niet helemaal bewust van iets dat invloed heeft op je emoties. De symbolen op tarotkaarten kunnen een hulpmiddel zijn om daarachter te komen. Als je moet bedenken waar zo een symbool voor staat kun je achter verrassende dingen komen, waar je je helemaal niet van bewust was. Stel je bekijkt dit kunstwerk op die manier. Welk beeld wordt je direct naartoe getrokken? En wat betekent dat voor jou? Tot nieuwe inzichten gekomen? Probeer de tarotkaart-kijktechniek ook eens uit bij een ander kunstwerk in het LAM.
Chakana
Een van die Inca symbolen is de Chakana, het Inca-kruis. Het is dat grote kruis met die extra hoeken. Voor de Inca’s was de Chakana het belangrijkste symbool. Overal in Peru kom je het tegen: op stoffen, als hangers en in veel bouwwerken en tempels.
Ingewikkeld

De Chakana heeft veel betekenissen. Kort uitgelegd is het gebaseerd op de sterren en de vier windrichtingen waardoor het ook als kompas kan werken. Maar er zit nog veel meer achter. Een van die andere betekenissen is dat het voor de Inca’s uit drie lagen bestond. Veel dingen hadden volgens de Inca’s drie lagen, bijvoorbeeld;


het verleden, heden en de toekomst


de onderwereld, deze wereld en de bovenwereld


groei, bloei en het verval

Appel
Kijk eens goed naar de appel. Die ziet er gek uit. Kun je zien in welke vorm er een hapje uit de appel is genomen?
Huk, Iskay, Kimsa… go!

De titel van het kunstwerk komt uit de taal Quechua, de belangrijkste taal van de Inca’s. De taal wordt nu niet veel meer gesproken. Het woord Pacha vind je in veel titels van Claudia’s werk terug. Het stamt af van het Incawoord Pachakuti. Het betekent de terugkeer naar een beginpunt, een cyclus. Huk, Iskay & Kimsa zijn telwoorden. Ze betekenen één, twee, drie. Verder leren tellen? Bekijk hier het Quechua-woordenboek.

Discovery
Set a 1 minute timer and closely examine the artwork. Does everything look familiar? Or are there some unknown elements?
Heritage
Now that you have examined the artwork, do you have an idea where the artist who made this work is from?
New world
Claudia Martinez Garay is the artist. She is originally from Peru. The South-American country was ruled for centuries by the Spanish. From when they left until 1992, Peru was a country in disarray. Multiple governments, dictators and terrorists tried to seize power. Now Peru is doing better, which leads for a renewed interest in the original inhabitants of the country; the Inca’s.
Inca’s
The Inca people ruled an enormous empire throughout the middle-ages. The empire reached from the south of nowadays Colombia, all the way through the northeast of Argentina and Chili. At one moment in history it was the biggest empire in the world! With the help of their language, organisation and a vast road network they managed the rule the enormous empire. The were well known for their jewellery, rugs and architecture of which the city of Machu Picchu is the most well-known.
Language
The Inca’s had no written language. Families handed down stories by word of mouth. Therefore a lot of information has been lost due to the Spanish domination. So by excavating old ruins and some handed down stories we must puzzle together the history that has largely been lost. The city of Machu Picchu was only ‘discovered’ after an old farmer showed Western explorers it’s ruins in 1866.
Symbolism

Because they didn’t had a script, the Inca’s relied on symbols for communicating. Many of those symbols are used by Claudia in her art. Via her art, she looks for the stories of her ancestors. Can you find any of these symbols on the artwork?

Old & New
Not all the symbols are from the Inca’s. Some elements come from modern Peru. Claudia uses images from old schoolbooks for example. By mixing those images with old symbols she tries to bring the Inca’s into the 21st century.
Huk, Iskay, Kimsa…Go!
The title of this artwork is in the Quechua language, the most import Inca language. The word Pacha stems from the word Pachakuti. It means the return to a beginning, a cyclus. Huk, Iskay and Kimsa mean one, two and three.
Kijk eens anders

Keep looking. So, did you discover anything new?

This is the location where you are now. Occasionally, this location will differ from your actual position. This has no impact on your tour. However, 'All art in this room' is linked to this location. If desired, select 'Walk around', where you will find all rooms.

BG 1 2 3